Sun, 28 Feb 2021

Kinaray-a News: Legarda nagdara kang raku nga proyekto sa Antique

Philippine Information Agency
18 Jan 2021, 19:38 GMT+10

SAN JOSE, Antique, Enero 18 (PIA) - - Si House Deputy Speaker kag Antique Lone District Representative Loren Legarda naghambal kang mga proyekto nga ana ginpatigayon sa Antique kasan-o gid lamang sa sangka paghinun-anun sa programa kang Philippine Information Agency.

Ang pagta-o kang importansya sa dunang manggad kag palibot, pagduso kang programa sa "arts and culture" kabahin kang programa ni Legarda

para sa tayuyon nga pag-uswag kang Antique.

Ana ginhambal nga may pundo run nga napertinesir sa pagpatukod kang eskwelahan nga Antique High School for the Arts, ugaring tungod sa

COVID ang pondo gingamit anay para sa mga programa may relasyon sa COVID-19 pero tana nagala-um nga dya mapondohan kadya nga 2021.

Ana man ginhambal ang bill tuhoy sa pagdeklalar kang northern Antique bilang 'protected seascape and landscape' nga makita sa mga banwa kang

Libertad, Pandan, Sebaste, Culasi, and Tibiao bilang 'eco-tourism zone' agud mapasiguro ang responsible kag mahinalungon nga paggamit kang dunang manggad.

Ana man ginhambal ang padayon nga suporta sa mga magagmay nga negosyante, mangunguma, mangingisda kag iba pa nga sektor paagi sa mga

program kang DSWD, DOLE kag DTI.

Padayon man ang suporta sa mga mangunguma, mangingisda paagi sa pagta-o kananda kang mga kagamitan nga maka pasanyog kang andang kita.

Padayunon man ang TUPAD (Tulong Panghanapbuhay sa Disadvantage Workers) kag pangabuhi-an nga ginta-o man kang nagligad nga tuig para

nga mabuligan ang raku nga mga katawhan sa tunga kang pandemya.

Ang pundo para sa ika-ayong lawas padayon man kag may mga proyekto man para sa magpanami kang mga hospital nga may mga bag-o nga idepisyo kag kagamitan.

Sige man ang implementasyon kang Aid to Individual in Crisis Situation or AICS nga ginpatuman man kang nagligad nga tuig kang nakabulig sa

raku nga pamilya nga masabtan ang andang kinahanglanon sa pihak kang pigado nga pangabuhi.

May manami run man nga transportasyon sa pagbukas kang Antique-Manila nga byahe kang eroplano kag RORO bus halin sa Culasi- Caluya- Mindoro kag pabalik.

Hambal ni Legarda ang katumanan kang raku nga mga bulig natabo lamang sa kadya nga pagdumarahan.

Tana nalipay gid nga nagamit na ang anang 18 ka tuig nga experyensya sa Senado para makadara kang raku nga proyekto sa Antique. (JBG/PSM/PIA- Antique)

More Manila News

Access More

Sign up for Manila News

a daily newsletter full of things to discuss over drinks.and the great thing is that it's on the house!